Uw vraag

  Uw gegevens


  Uw bericht  * Verplichte velden

  H.R.C BELGIUM – besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 1 000 € – de Meeûsquare 35, 1000 Brussel, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0768 241 681.

  H.R.C BELGIUM verwerkt persoonsgegevens enkel voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden geformuleerd in het Contract. Ingevolge de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over een kosteloos recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, eveneens terzake het gebruik voor commerciële prospectiedoeleinden, alsmede over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet geschiedt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel). U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar H.R.C BELGIUM – Square de Meeûs 35, 1000 Brussel BELGIË – Frankrijk, onder vermelding van uw voor- en achternaam en uw contractnummer.

  026 208 625

  Telefoon

  Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u. en op zaterdag van 09.00 u. tot 18.00 u.

  Nationaal tarief – vaste lijn